The "Doors of Life" Center sends a big thank you to the honored doctor Dr. Bashkim Murati

 A thank you to the honored doctor like Dr. Bashkim Murati, Oromaxillofacial Surgeon, who in these difficult days that we are going through serves the center "Doors of Life" for the needs of sick people with free surgical medical service.

[Albanian]

Një falenderim për mjekun e nderuar Dr.Bashkim Murati, Kirurg Oromaxillofacial, i cili në këto ditë të vështira që po kalojmë i shërben qendrës “Dyert e Jetës” për nevojat e të sëmurëve me shërbim mjekësor kirurgjikal falas.


0 Comments