Thanks to the intensive work of human resources at Doors of life Albania , it became possible with the kindness and generosity of the Albanians to make the first contributions to the competent institutions of Turkey


Falë punës intensive të burimeve njerzore tek Doors of life Albania , u bë e mundur me dashamirsinë dhe bujarinë e shqiptarve të japim kontributet e para pranë institucionove kopetente të Turqisë , në Tiranë për tu ardhur në ndihmë popullit të Turqisë në këto ditë të vështira që po kalojnë.

Jemi të bashkuar si gjithmonë populli Shqipërise ka treguar bujarin dhe fisnikërinë në shekuj ndaj këtyre Katastrofave Natyrore .

Doors of life Albania , është në punë të pa ndalshme për tu suportu me institucionet kopetente të Turqisë.

Falenderojm kontribuesit për këtë shumë modeste , për vëllezërit dhe motrat tona në Turqi.

Jemi në dispozicionin e qdo qytetari qe shpreh deshiren e mirë për të kontribuar në ditët në vijim për katastrofen natyrore në Turqi.

English Version:
Thanks to the intensive work of human resources at Doors of life Albania , it became possible with the kindness and generosity of the Albanians to make the first contributions to the competent institutions of Turkey, in Tirana to come to the aid of the people of Turkey in these difficult days that are passing.

We are united as always, the people of Albania have shown generosity and nobility over the centuries to these Natural Catastrophes.

Doors of life Albania is working non-stop to support the competent institutions of Turkey.

We thank the contributors for this very modest, for our brothers and sisters in Turkey.

We are at the disposal of every citizen who expresses the good will to contribute in the coming days for the natural disaster in Turkey. 

0 Comments