Doors of Life Albania today offered a free gynecological echo for women and girls who live in administrative unit Krrabë


Kontrolli rutinë është shumë i rëndësishëm, ndaj Doors of Life Albania ofroi sot një eko gjinekologjike falas për gratë dhe vajzat që banojnë në njësinë administrative Krrabë. Të gjitha motrat tona shqiptare duhet të ndërgjegjësohen për rëndësinë e kontrollit rutinë, për të parandaluar kancerin e mitrës tek gratë.

English Version:
Routine control is very important, so Doors of Life Albania today offered a free gynecological echo for women and girls who live in administrative unit Krrabë. All our Albanian sisters should be made aware of the importance of routine control, to prevent uterine cancer in women.

0 Comments