New Multifunctional Center Bridges Communities: Doors of Life Albania Expands Aid Efforts Supported by International Organizations


Within the framework of the "Say Yes to Kindness" project, supported by the "Föreningen SAB Sweden" and the Association "Mother Teresa" Switzerland, Doors of Life Albania expands its capacities by constructing a multifunctional center to serve marginalized layers in Albania and beyond. This will serve as a bridge with experts, organizations, and activists in various fields of life, to assist people and communities in need.

We were honored to have representatives of non-profit organizations, institutions, and religious communities participate in this inauguration:

 1. The Diocese of the Franciscan Congregation, San Antonio! Father Flavio Cavallini
 2. Professor Sazan Guri, a prominent researcher and environmentalist with national dimensions.
 3. Nikaj-Mërturi Association, Mr. Gjin Progni, the herald of Democracy.
 4. Association of Graduates in Turkey, Mr. Egert Haxhiu.
 5. Youth Organization RESU - Reinforce Sustainability.
 6. Rector of Wisdom University College, Prof. Dr. Bajram Hysa.

Together, towards a better and more sustainable future.
Doors of Life Albania.

------------------------------------

Në kuader të projektit " Thuaj po Bamirësisë " mbështetur nga "Föreningen SAB Suedi" dhe Shoqata "Nënë Tereza" Zvicër, Doors of Life Albania, zgjeron kapacitetet e saj, duke ndërtuar qendrën multifunksionale në shërbim të shtresave të margjinalizuara në Shqipëri dhe jashtë saj. Kjo do të shërbejë si njê urë lidhëse me ekspertë, organizata dhe aktivistë të fushave të ndryshme në shumë sfera të jetës, për t'u ardhur në ndihmë njerëzve dhe komuniteteve që kanë nevojë për ne .


Kishim nderin që në këtë inagurim të merrnin pjesë përfaqësues të organizatave jo Fitimprurëse, institucioneve dhe kulteve fetare:

 • - Dioqeza e kuvendit Françeskan, San Antonio !
 • At' Flavio Cavallini
 • - Profesor Sazan Guri, studiues i zëshëm dhe ambientalist me dimensione kombëtare.
 • - Shoqata Nikaj - Mërturi , Z. Gjin Progni , pishtari i Demokracisë .
 • - Shoqata e të diplomuarve nē Turqi
 • Z. Egert Haxhiu
 • - Organizata Rinore RESU - Reinforce Sustainability.
 • - Rektori i Kolegjit Universitar Wisdom, Prof. Dr. Bajram Hysa

Bashkarisht për një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme.
Doors of Life Albania.

0 Comments