"Doors of Life Albania and Përrenjas Municipality Launch 'Say Yes to Charity' Initiative in Rrajcë, Providing Specialized Medical Services"

As part of the "Say Yes to Charity" project, Doors of Life Albania, in collaboration with the local government of Përrenjas Municipality, is implementing the project in the Rrajcë Health Center, providing specialized medical consultations and services in this Administrative Unit of Rrajcë.

The second phase of the project targets the elderly with various medical pathologies and includes all age groups within the Rrajcë Administrative Unit, Përrenjas Municipality.

Doors of Life Albania, a multifunctional center offering free services focused on health, education, and culture, has established a database that makes us a key player in the health and well-being of citizens across Albania.

# Doors of Life Albania

# Human Bridge, Sweden

# Mother Teresa Association, Luzern, Switzerland

# Föreningen SAB, Sweden

# Kif Liria, Växjö, Sweden

# Përrenjas Municipality

# Rrajcë Health Center

**SAY YES TO CHARITY**

### Albanian:

Në kuadër të projektit "Thuaj Po Bamirësisë", Doors of Life Albania në bashkëpunim me pushtetin vendor të Bashkisë Përrenjas, po implementon projektin në Qendrën Shëndetësore Rrajcë, duke ofruar vizita dhe shërbime mjekësore në specialitete në këtë njësi Administrative Rrajcë.

Faza e dytë e projektit synon moshat e treta me patologji të ndryshme mjekësore dhe përfshin çdo grupmoshë të njësisë Administrative Rrajcë, Bashkia Përrenjas.

Doors of Life Albania, një qendër multifunksionale me shërbime falas me fokus në shëndetin, arsimin dhe kulturën, ka krijuar një database ku në gjithë Shqipërinë, jemi faktor kyç në shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve tanë.

# Doors of Life Albania

# Human Bridge, Suedi

# Shoqata "Nanë Tereza", Luzern, Zvicër

# Föreningen SAB, Suedi

# Kif Liria, Växjö, Suedi

# Bashkia Përrenjas

# Qendra Shëndetësore, Rrajcë

**THUAJ PO BAMIRËSISË**

0 Comments

Newest