Thanks to the intensive work of the staff and human resources of Doors of Life Albania, the restoration became possible of the apartment in the family A.D Tirana, financed by Föreningen SAB, Sweden!


Falë punës intensive të stafit dhe burimeve njerzore të Doors of Life Albania .U bë e mundur, restaurimi i banesës në familjen A.D Tiranë , financuar nga Föreningen SAB , Suedi.

Ne si qendër falenderojm Föreningen SAB për bashkëpunimin dhe financimin e këtijë projekti të nevojshëm dhe jetik për përmirësimin e cilësis së jetesës ,të kësaj familje me probleme sociale dhe shëndetësore.

Thanks to the intensive work of the staff and human resources of Doors of Life Albania, the restoration became possible of the apartment in the family A.D Tirana, financed by Föreningen SAB, Sweden!

We as a center thank Föreningen SAB for the cooperation and financing of this necessary and vital project for improving the quality of life of this family with social and health problems!  

0 Comments