First Phase of 'Say Yes to Charity' Project Launched to Provide Free Medical Services for Children with DisabilitiesTogether with the team from the Community Center in collaboration with “Doors of Life Albania,” we initiated the first phase of implementing the "Say Yes to Charity" Project.

The beneficiaries of the first phase of this health program were children with disabilities who received free medical services in Pathology, Cardiology, Pulmonology, Endocrinology, and Rheumatology. During the medical examinations, a highly professional approach was followed. The work will continue in subsequent phases with adults with disabilities, the elderly, and others.

We thank the medical team, the project coordinator Dr. Jolanda Nikolla, and the leaders of "Doors of Life Albania," led by Dr. Bernard Progni.

Together for a better future, for complete health, and readiness for every community need.

----------------------

Së bashku me ekipin e Qendrës Komunitare në bashkëpunim me “Doors of Life Albania” startuam me fazën e parë të implementimit të Projektit "Thuaj po Bamirësisë.”

Përfituesit e fazës së parë të këtij programi shëndetësor ishin fëmijët me aftësi të kufizuar të cilët morën shërbime mjekësore falas në Patologji, Kardiologji, Pneumologji, Endokrinologji/Reumatologji. Gjatë kontrolleve mjekësore, u ndoq një metodë tejet profesionale. Puna do të vijojë dhe në faza të tjera me personat madhor me aftësi të kufizuar, moshat e treta, etj.

Falenderojmë ekipin mjekësor, koordinatoren e projektit Dr. Jolanda Nikolla dhe drejtuesit e qendrës "Doors of Life Albania" me në krye Dr. Bernard Progni.

Së bashku për një të ardhme më të mirë, për një shëndet të plotë dhe gatishmëri për çdo nevojë komunitare.

0 Comments