"DOORS OF LIFE ALBANIA Donates Medical Device to 'Hope Project' Association in Shkoder, Enhancing Care for People with Disabilities"

We were welcomed at the premises of the "Hope Project" Association in Shkoder by its president, Mr. Luigj Mila. In the spirit of cooperation, the "DOORS OF LIFE ALBANIA" Center donated a medical device to benefit people with disabilities and those with chronic health conditions at the "Hope" Association in Shkoder.

The Executive Director, Mr. Bernard Progni, and the Chairman of the Board, Mr. Xhevahir Doçaj, were graciously acquainted with the detailed issues faced by the "Hope" Association. As part of our ongoing collaboration, they will be beneficiaries of our future projects.

Project "Say Yes to Charity"

# Doors of Life Albania #

# Human Bridge, Siedi #

# Mother Teresa Association, Shkoder #

# Föreningen SAB, Sweden #

# Kif Liria, Växjö, Sweden #

# Hope Project Association, Shkoder #

### Albanian Version:

U pritëm në ambientet e Shoqatës "Projekti Shpresa" Shkodër nga kryetari, z. Luigj Mila, ku në kuadrin e bashkëpunimit Qendra "DOORS OF LIFE ALBANIA" dhuroi një aparaturë mjekësore në dobi të personave me aftësi ndryshe dhe me probleme shëndetësore kronike, pranë Shoqatës "Shpresa" Shkodër.

Drejtori ekzekutiv, z. Bernard Progni dhe kryetari i bordit, z. Xhevahir Doçaj, miqësisht u njohën më detajisht me problemet e Shoqatës "Shpresa", ku në kuadrin e bashkëpunimit do të jenë pjesë përfituese e projekteve tona në vijim.

Projekti "Thuaj Po Bamirësisë"

# Doors of Life Albania #

# Human Bridge, Siedi #

# Shoqata "Nënë Tereza", Shkodër #

# Föreningen SAB, Suedi #

# Kif Liria, Växjö, Suedi #

# Shoqata "Projekti Shpresa", Shkodër #

0 Comments